Om rasen
Maine Coon – var kommer den ifrån?
Rasen Maine Coon är USA:s enda inhemska långhårskatt och dessutom landets äldsta ras. I historien uppträder Maine Coonen för första gången under mitten av 1800-talet.
Kring rasens ursprung kretsar många historier – varav en del helt orealistiska, t.ex. att rasen skulle ha uppstått genom en parning mellan en katt och en tvättbjörn (raccoon), vilket dock är en biologisk omöjlighet.

Under tiden för Amerikas kolonisation anlöpte många fartyg från hela världen USA:s nordöstra kust. Fartygen hade nästan alltid katter ombord som sällskap och råttfångare. När besättningen gick iland och knöt nya kontakter, gjorde även katterna det. Eftersom fartygen anlöpte hamnar på alla kontinenter, utgjorde skeppskatterna ett tvärsnitt av den genetiska basen för dagens olika kattraser.
Alla dessa olika katter och deras förmågor, i kombination med nordostkustens hårda klimat och terräng resulterade i en ras som alltså genom naturligt urval var mycket väl lämpad för omgivningens höga krav.

Som alla katter var Maine Coonen i första hand en nyttokatt som höll ordning i ladan. Under mitten av 1800-talet kom dock den mångåriga bondetraditionen att tävla i pajbak, handarbete, djuruppfödning m.m. att omfatta även katter. Nu uppkommer för första gången en löst formulerad standard för hur rasen ”The Maine Cat” eller ”The Maine Coon Cat” skall se ut.
Maine Coonen klassades då, tillsammans med Perser och Angora, som långhår och delades därutöver endast upp efter kön, oavsett fertilitet.

I slutet av 1800-talet ökade intresset för att ställa ut katter markant och Maine Coonen fick ofta höga utmärkelser. I början av 1900-talet kom intresset att skifta till importerade kattraser, t.e.x perser, vilket gjorde att rasen nästan försvann helt från utställningar fram till 1950-talet.
Först 1976 godkändes rasen av CFA (Cat Fanciers Association – USA:s motsvarighet till SVERAK). Till Sverige kom den första Maine Coonen 1986 och den första kullen föddes 1989.

Hur skall en Maine Coon se ut?
Generellt: En stor katt med ett huvud som ger ett fyrkantigt intryck med stora öron och markerat nosparti. Bredbröstad med kraftig benstomme och lång, muskulös och rektangulär kropp, samt lång, böljande svans. Silkig, ej fluffig, pälskvalitet. Ger ett kraftfullt och robust intryck.
Hanarna väger 5–8 kg och honorna väger 4–6 kg. Rasen växer långsamt och är inte fullvuxen förrän runt fyra års ålder.

Källa: That Yankee Cat av Marilis Hornidge


Läs mer på nedan länkar:
*Historia
*Rasbeskrivning
*Rasstandard enl. FIFé